Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Levočské vrchy » turistika » miesto

Miesto, Levočské vrchy

Miesto v Levočské vrchy

V Levočské vrchy sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Levočské vrchy:, 1 z 17

Za Michalikom, Fedorkin jarok, Voliarňa, Pred hostincom, Machalovce, Zavalisko, Pri Kováčovej vile, Hajduk, Pieskovište, Dolinky, Malé lúky, Za múrmi, Kapustnice, Cigánska osada, Za ihriskom, Hlina, Do Durstu, Kobeľ, Hrb, Kúty, Kostolná, Nový dvor, Kapustnice, Kamenný vrch, Kolačkovianka, Pod bučkom, Agrodružstvo Studenec, Hovadlovec, Kapustnice, Pri stanici, Hurka, Korytne, Sviňača, Jurske, Mittelruck, Pri dolinskom moste, Durst, Ľubické Kúpele, Dvorce, Pod hájkom, Košarisko, Kamenec, Zlatné, Pod kríkmi, Hrb, Jazierka, Gelharová, Rovianky, Pred skalkou, Šliamov, Pod Domkovou, Pod Rakovou, jaškovec, Nad Hančovou, Pod skalkou, Domková, Na vrchu Štvrtského, Požiarovec, Kopanč, Upravovňa vody

Miesto, Levočské vrchy:, 2 z 17

Krátka, Pod stránkou, Pod Hradiskom, Pod chrasťou, Kamenný lom, Pod hradskou lúkou, Malé pole, Hlinisko, Za baštami, Hlusek, Krivda, Roveň, Bielidlá, Cez dolku, Cez hrb nižné, Kliníky, Bogrozka, Kotlisko, Chrasť, Dubina, Nad Jánovcami, Dieliky, Spálenisko, Zadný dupec, Čenčice, Pod kostolom, Pekman, Baralovec, Na tehelni, Ostrá hora, Uhoľné pole, Nižné krivé, Kratiny, Predný dupec, Bielidla, Cez hrb stredné, Mestské hory, Koncom do jablonky, Špičná chrasť, Stredné hony, Pod úvoz, Kamenec, Prílohy, Rožkovce, Bogrožka, Kopanice, Nad židovským cintorínom, Dlhá za dvorom, Vrchy, Jablonov, Kapustnice, Peklisko, Krúžky, Líščie diery, Za hrušky, Okrúhla hôrka, Ruská puť, Blatné pole, Zubrica, Hlboká dolka

Miesto, Levočské vrchy:, 3 z 17

Kruh, Pri kamenárni, Na úvoze, Pod čiernou dolinou, Pod stĺpom, Pod kostolom, Nad pánske lúky, Burimborka, Pod hajské, Nad z moček, Na Draveckú horu, Nad skalkou, Hrby, Pod gelondrami, Losy, Na Myšiu hôrku, Prostredný vrch, Štvorcový lesík, Šibeničná hora, Lazy, Široká roľa, Pri kláštorskom, Pod Kalvinovkou, Pri čenčickom kostolíku, Ku šmýkancu, Blchy, Kromlov, Pod Šibeničnou horou, Pod úbočou, Za krížom, Cez lúčky, Kyjaň, Pod Suchým lesom, Veľké lúky, Dilongy, Pod Rancom, Ležisko, Štvrtský lesík, Na pastinek, Koncom do jarku, Komrov, Ku Majerníku, Nad mlynom, Nad potočkom, Gajník, Klín, Niže dediny, Od hniezdneho potoka, Na hore, Čoliská, Do jasenu, Nad kostolom, Hore dolinou, Nad tehelňou, Dlhá dolina, Za Hombarg, Hlboké, Perglová, Na Bašmuščin laz, Glavová

Miesto, Levočské vrchy:, 4 z 17

Pod Pustou horou, Pajung, Horanské, Rovné, Za Popradom, Flubarg, Baňa, Močiare, Brehy, Lamane, Na potôčky, Rovinky, Zapadlisko, Talár, Stadliská, Dlužiny, Za vrchom, Krivule, Rovinky ku Novej Ľubovni, Krivá medza, Na kláštorské, Grófsky les, Buchlica, Barčkova, Skalka, Pri tehelni, Zadné medze, Do uhliska, Peklisko, Kopaniny, Kunišof, Na zadok, Roveň, Kotliny, Kapustnice, Medzi cestami, Do predného lesa, Na Žlabiny, Brusník, Slatvina, Zákruta, Od Ihlanoviec, Osiky, Nad cintorínom, Pniakov háj, Rakovky, Kozia hora, Noviny, Od Ihlanovej, Lysá hora, Pastva, Nad Kamennú studňu, Stredný jarok, Medzi lesmi, Tassa, Pri kameňolome, Pod Pavlišovom, Špenár, Do striebornej, Pod Vysokým lesom

Miesto, Levočské vrchy:, 5 z 17

Priečky, Sadov, Oráčiny, Bystrý vrch, Zadný jarok, Nad sosnami, Od Toryského mlyna, Lamanec, Od Lomnického, Pod sosnami, Pociska, Kolemberg, Priečky, Veľké lúky, Od Bušovského, Nad Rovňami, Pri cintoríne, Nad lamaním, Bolingov, Mašlejky, Hombarg, Mláky, Dlhé za dvorom, Rysia pasienka, Roviny, Medzi vodami, Pavlišov, Nad poľom, Stredný vrch, Za plotmi, Nad družstevným dvorom, Hučavka, Čeremľa, Štvrťky, Bučkov lazík, Pod dubinou, Chyžky, Čertež, Čiapka, Kochanov, Pod Dubím, Pod cestou, Hrby, Hložina, Holubová, Žliabky, Berestov, Čolba, Smreč, Zadné oráčiny, Starý háj, Na liesku, Toryská rúbaň, Pod lazmi, Hloš, Koralove role, Lazurka, Repiská, Čeršľa, Smrečie

Miesto, Levočské vrchy:, 6 z 17

Hájik, Za kútom, Lazy, Tesná dolina, Hlina, Na hrbe, Pod stenou, Rovne pri moste, Puhalovec, Priehyba, Gregová, Nad kúpeľmi, Vysoké medze, Bialkov, Spálenica, Dolinky, Pod Brezím, Na Chlopek, Oráčiny, Medvedia, Rúbane, Popod Pavlišov, Prelahy, Brezie, Poľana, Brutov, Družstevné lúky, Pri kríži, Pri obrázku, Pod Jankovcom, Rožtek, Zatrichovec, Lanské, Černakovec, Dlhé stajne, Dlhé pole, Stredná roveň, Hlavisko, Zajačí vrch, Terchová, Čeremková, Pri mlyne, Zimná strana, Šingliarske, Petrikovské, Starý laz, Nad cintorínom, Nižné lúky, Na dole, Druhá studnička, Ponad bučiny, Pri družstevnom dvore, Ferkova luka, Tichá hora, Žľabina, Sypký vrch, Rovinky, Opálené, Nad hlbokou dolinou, Hanselgrud

Miesto, Levočské vrchy:, 7 z 17

Hlboké, Lazy, Esterovo pole, Hora, Klin, Zlaté pole, Prasnice, Za roveň, Na vrchu, Diviačia dolka, Pod lesom, Poprad, Predná úboč, Podolinská dolina, Suchá, Hlinik, Dlhý jarok, Nad dvorom, Siminská, Patočiny, Okruhla, Galová, Na Dlhé, Na horách, Dole kríkmi, Trová Poľaň, Dlhá roľa, Lokšová, Na Doline, Ružbacká školka, Vyšné Rovne, Líščí vrch, Zvernik, Nad starým mlynom, Pod Lazom, Stredné lúky, Za pasekou, Kopanica, Pod Grap, Hankovec, Hájny les, Bedárske, Prvá studnička, Pasterník, Na javorinku, Rovné, Vyšné Podhájske, Kantorské, Ku starému mlynu, Za horou, Pod modraňom, Grajnica, Za Hrastkou, Heja, Chabznák, Šarvanec, Dubie, Panská dolka, Buková, Konopiská

Miesto, Levočské vrchy:, 8 z 17

Na gačkách, Sihot, Rozborník, Pod horou, Lúčny vrch, Petkova, Prašivá, Prikra, Predná úboč, Zakruty, Jelení vrch, Oblysok i Lespedar I, Zadná úboč, Pod teheľnou, Nad mlynom, Vyšná Roveň, Kupeľný háj, Pod medzou, Sidorová, Kolaď, Na gače, Za Popradom, Kopaná cesta, Lovecký vrch, Mokré lúky, Za jarečkom, Za jablonkami, Javorova, Kotanovce, Hrastka, Stašová, Na zapači, Za močiarom, Kobylková, Sobkov kút, Temný dol, Líška, Lysá poľana, Lány, Šajba, Široké, Petrova hora, Na Jelení vrch, Nad cintorínom, Racov dol, Halkov breh, Nad košiarami, Červený obraz, Hniezdna polianka, Žolnák, Hony, Hanzlovo, Do mlyniská, Veľká lúka, Esternovo pole, Stodolisko, Ostra horka, Za Líškou, Pod hájenkou, Zadné hony

Miesto, Levočské vrchy:, 9 z 17

Na Lúku, Sosnie, Vlčanské zátoky, Hanigovec, Pod Bukovou, Nad teheľnou, Hniezdno, Potok Halsengrud, Dedinská voda, Kamenec, Na skale, Za majerom, Hámrik, Siče, Letovisko, Kravia dolina, Nad Juranka, Hlboké údolie, Lúčky, Stedná úboč, Poľana, Nad úbočou, Pod Líškou, Predné Vysoké, Staré, Kubovský kruh, Od potôčkov, Huby, Chotarný vrch, Povrazy, Pred močiarom, Toporčík, Mlynisko, Pod Lesík, Nová roveň, Nad krížom, Do diery, Košiare, Rozbroň, Pod úbočou, Pod kurínom, Za záhradami, Pod Lesíkom, Krivá breza, Pod Hrastkou, Nad mostom, Stovkovec, Levkovský chodník, Vlkovský chodník, Dlhé pole, Zadný lesík, Močiare, Na mláky, Pod lesom, Pusté pole, Vysoká medza, Ruskinovsky chrbát, Tvarožňanský kút, Sedliská, Jelšiny

Miesto, Levočské vrchy:, 10 z 17

Pod kaštieľom, Pod Dvorcami, Mokré luky, Cigánsky chodník, Za jedle, Mlynská cesta, Vysoké medze, Krivá dolinka, Na spaleni, Pod tromi kopcami, Belňa, Richtárska dolina, Pri ihlanovskej ceste, Vtači vrch, Rusnáček, Grófsky les, Pod buček, Mokriny, Pod obrázkom, Pri ohrade, Pod cestou, Kapustnice, Beharovské, Za dedinou, Kráľovská cesta, Na mlyniska, Kamenec, Jasova hora, Nad dedinou, Nad farou, Tichý kút, Pod výhonom, Petruška, Na chotári, Kobylnica, Pod Skalkou, Kapusnice, Nad cestou, Kyselka, Nad Hájnicou, Pod žlabmi, Psí chrbát, Na rúbani, Pod Líščím, Bramencova, Nemcova dolka, Jamy, Nad brehom, Na vlčí dol, Ku čiernemu blatu, Pri Ľubickom chotári, Chotárska dolka, Jakubianka, Pod poľanou, Pod Borsučiny, Švablovka, Kapustnice, Jurajova uboč, Do hraba, Nad traťou

Miesto, Levočské vrchy:, 11 z 17

Na polianke, Dlhý hon, Medzi mostami, Nad hradom, Pod Sklenárom, Kruhy, Nad záhradami, Veterný chrbát, Predná hoľa, Smrečina, Lišková, Čílske, Pri Poprade, Nad stanicou, Oproti kapustniciam, Za tehelňou, Mydlo, Pirc, Stádlisko, Hradný vrch, Laniky, Predné terče, Pod krčmou, Pod Javorinkou, Nad vysokou medzou, Liščie diery, Krúžok, Carinka, Trmák, Za Jeruzalemským vrchom, Pod horou, Nad žľabom, Nad cestou, Pod Geduľou, Pri Poprade, Dlhé pole, Hágy, Lesný vrch, Kamenec, Babia hora, Hliník, Stredný hon, Sekanka, Pod lesom, Jasov, Stražanská cesta, Špice, Veľké terče, Bucie, Za kostolom, Išpanská, Medze, Sedlo, Za cintorínom, Kamence, Peklo, Polomka, Peklisko, Kamenáreň, Pod lazíkmi

Miesto, Levočské vrchy:, 12 z 17

Germanovská lúka, Dve lipy, Nad obrázkom, Nižné lúky, Nad dedinou, Javorinky, Kery, Breziny, Pretačok, Medzi lesmi, Klín, Ľubický chodník, Za lesnou cestou, Svrčiny, Rozhľadňa, Za horou, Lesný mlyn, Suchá hora, Na hlinu, Za Bartušom, Prielohy, Žákova záhrada, Predné mláky, Nad kížom, Za Kapustnicami, Na zakopanej drahe, Za hrb, Pri žľabe, Pod holou, Zahora, Zadná hoľa, Nad Šoltýsovým potokom, Cez horu, Uhliská, Mokriny, Hlavačová, Dubkov, Majerská pastva, Pod brezie, Brezinky, Nad Velkou ubocou, Dudkov hrb, Poľanky, Ostrý vrch, Pri Húšti, Pri seníku, ZA jelšami, Farské pole, Do rokyca, Hala, Gereziny, Na hore, Gajník, Male pole, Dolina, Zakruta, Nad lesíkom, Dvorské pole, Za žľabom, Roveň

Miesto, Levočské vrchy:, 13 z 17

Stredný diel, Lesík, Pod uličkou, Nad dedinou, Kobulinec, Tajch, Za húšťou, Líščie diery, Dlhé na vrchu, Papercina, Konzýva, Breziny, Pod lesikom, Za kašperkom, Močiare, Ždiar, Dolinka, Niže mlyna, Polianka, Nad záhradami, Okrúhla, Zákruta, Krčmička, Na burg, Krigov, Na vrch, Líščie, Zadné mláky, Pri kopanej ceste, Male polka, Svah nad Popradom, Nad brezie, Hrb, Na Polimbak, Nad suchou lúkou, Dlhý grúň, Hužičková, Nad kostolom, Pod Poľanami, Pomierky, Dolka, Roveň, Korytá, Prostredná zákruta, Pásíček, Okrúhla, Veľké pole, Lenisko, Priesahiny, Zadná zákruta, Všivavá dolka, Hrachová, Hušťák, Borišanky, Pod šibeň, Dolky, Zadná Kohútová, Ľubický chrbát, Furmanec, Sokolovňa

Miesto, Levočské vrchy:, 14 z 17

Vlčia stráň, Za Vrchom, Na kúty, Diely, Široký kameň, Poľovná, Kúpelný vrch, Malý Latín, Ku rezervoáru, Za jarkom, Pri Busovskom, Nad siatou roľou, Marčulina, Zliabky, Kačky, Žliabky, Krčah, Kotlíky, Bicír, Dolina, Zlatá studňa, Vyšná poľana, Košariská, Čuba, Medvedia studňa, Jankurova lúka, Tri kopce, Labancov dvor, Pod úbočou, Nad výhonom, Na Javor, Piesky, Stará Hájnica, Voláreň, Stráň, Kavera, Zadná Kovaľová, Rosomák, Stredný Ždiar, Vtáčí vrch, Knotova dolinka, Jasanová, Šajby, Ku džbačke, Fecíková jama, Búčie, Hušták, Skalica, Uhrinov, Cemberová, Poľany, Nad krčmou, Breziny, Zbojnica, Trávna cesta, Priehyby, Predná zákruta, Polanovce, OB Gehuľa, Staré školy

Miesto, Levočské vrchy:, 15 z 17

Kúdele, Šlosárova, Kaňova, Dolná Žľabová, Pod zbojníckou lúkou, Zimná, Za pasekou, Vlčia dolinka, Solisko, Lieskovec, Cigánsky les, Polimbark, Peklo, Háj, Nad majerom, Lieštiny, Horný tankodrom, Trombitová, Roveň, Patria, Úzka dolinka, Pri Reisovom včelníku, Od Ľubického, Predná Kovaľová, Pod hlinicou, Pod žliabkami, Nad Peklom, Zimná studňa, Smolejov les, Barnahalec, Pod ruskinovským chodníkom, Štopark, Nad rampou, Voláreň, Murinová dolka, Gezanky, Nad Latínom, Do pniakov, Pavľany, Lazy, Nad mlynom, Pod skalicou, Murínová dolka, Mervova chyžka, Duhanova, Helnerová, Harby, Horná Žľabotová, Plané hrbky, Trubačka, Ruskinovský chodník, Tábor, Ľubická pastva, Špilberk, Rurová, Chotárný grúň, Pod uhliskom, Chrbát, Bukovina, Do kadlup

Miesto, Levočské vrchy:, 16 z 17

Nad šibeň, Pod Šibenikom, Pod závozy, Pri sosne, Stredné terče, Dolu malinu, Hlavisko, Olivová, Za jasenami, Kocačka, Kotly, Plaščova, Sosny, Pod krivou cestou, Labdanka, Stredný hon, Do slanej vody, Bujačia lúka, Do šlichty, Jamy, Nad brusom, Príloh, Helcmanová, Bonúska, Peťkova, Jahodník, Hrb, Podsosnie, Nižný vetrov, Siata roľa, Za vrškom, Romančiná, Poľanka, Za horou, Čurkov, Ždiar, Pod Hájom, Marianska hora, Koryto, Baňa, Vlcia jama, Uhliská, Kaňová, Helemanov, Štopark, Ruskynovský chodník, Buková, Rurová, Jasviny, Pod dubom, Lány, Uhliská, Zbojnícka lúčka, Nižný háj, Žliabky, Homolka, Pálenica, Spálený les, Zadná úboč, Koncom hory

Miesto, Levočské vrchy:, 17 z 17

Grófčinná, Grub, Predná Kohútová, Ostrolanka, Divadlo, Pod hradenú studňu, Husí vrch, Pred kocúrovou, Stredné hony, Nad dubie, Strana, Uterka, Vyšné záhonky, Špenvís, Kamenný žľab, Wagnerov hrebeň, Pod skalky, Výhon, Pod hradenú studäu, Peterka, Jazyk, Kíra, Zlatná, Vyšný vetrov, Košarova, Rožkovská dolka, Prostredné, Knotova, Hamrákova, Predná úboč, Hôrka, Kamenná dolka, Kráľovec, Marianska Poľana, Nad Četerňou, Ruská cesta, Bukovec, Rohrgrund, Nad Hrhovskou cestou, Na závadskom chodníku

Podobné, Levočské vrchy:

1451x turistika, 1034x miesto, 125x orientačný bod, 74x prístrešok, altánok, 69x poľovnícky posed, 43x turistické informácie, 21x orientačná mapa, 20x strom, 19x ohnisko, 14x studňa, 13x miesto na piknik, 12x chranený strom, 7x atrakcia
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Levočské vrchy

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://levocske-vrchy.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.