Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Levočské vrchy » turistika » miesto

Miesto, Levočské vrchy

Miesto v Levočské vrchy

V Levočské vrchy sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Levočské vrchy:, 1 z 17

Za Michalikom, Javorina, Fedorkin jarok, Pred hostincom, Voliarňa, Pri Kováčovej vile, Zavalisko, Machalovce, Hajduk, Dolinky, Malé lúky, Pieskovište, Za múrmi, Kapustnice, Cigánska osada, Za ihriskom, Kobeľ, Hrb, Hlina, Do Durstu, Kostolná, Kúty, Nový dvor, Holý vrch, Kolačkovianka, Kapustnice, Kamenný vrch, Hovadlovec, Kapustnice, Agrodružstvo Studenec, Brezová, Pod bučkom, Pri stanici, Sviňača, Hurka, Korytne, Jurske, Mittelruck, Pri dolinskom moste, Durst, Ľubické Kúpele, Dvorce, Pod hájkom, Košarisko, Pod kríkmi, Kamenec, Zlatné, Sosna, Hrb, Jazierka, Na vrchu Štvrtského, Spálenisko, Za baštami, Nad Hančovou, Malé pole, Gelharová, Pod skalkou, Pred skalkou, Bielidlá, Hlinisko

Miesto, Levočské vrchy:, 2 z 17

Kopanč, Pod Domkovou, Bielidla, Pod hradskou lúkou, Krížová hora, Nemecká hora, Pod Rakovou, Pod kostolom, Nemecký vrch, Na tehelni, Kráľovec, Mestské hory, jaškovec, Uhoľné pole, Šliamov, Požiarovec, Rovianky, Domková, Krivda, Blatné pole, Krátka, Nad skalkou, Hlboká dolka, Blchy, Losy, Ostrá hora, Upravovňa vody, Nad z moček, Kliníky, Pod stránkou, Stredné hony, Pod úbočou, Ku šmýkancu, Cez lúčky, Baralovec, Chrasť, Kotlisko, Predný dupec, Cez hrb nižné, Dieliky, Pri čenčickom kostolíku, Cez hrb stredné, Nižné krivé, Burimborka, Pod chrasťou, Cez dolku, Prostredný vrch, Pod Hradiskom, Roveň, Za krížom, Šibeničná hora, Lazy, Nad židovským cintorínom, Pod gelondrami, Pod Kalvinovkou, Dubina, Koncom do jablonky, Zadný dupec, Kamenec, Pod stĺpom

Miesto, Levočské vrchy:, 3 z 17

Hlusek, Pri kamenárni, Pri kláštorskom, Pod Suchým lesom, Kratiny, Štvorcový lesík, Čenčice, Pod kostolom, Bogrozka, Pod čiernou dolinou, Pekman, Kruh, Kamenný lom, Kyjaň, Nad Jánovcami, Kromlov, Okrúhla hôrka, Na Draveckú horu, Na Myšiu hôrku, Pod Šibeničnou horou, Pod úvoz, Ležisko, Rožkovce, Kopanice, Dlhá za dvorom, Líščie diery, Krúžky, Gajník, Na pastinek, Peklisko, Pod Rancom, Kapustnice, Ku Majerníku, Nad mlynom, Nad potočkom, Špičná chrasť, Komrov, Štvrtský lesík, Zubrica, Dilongy, Jablonov, Za hrušky, Od hniezdneho potoka, Prílohy, Bogrožka, Ruská puť, Vrchy, Hrby, Na kláštorské, Kopaniny, Za Hombarg, Nad kostolom, Rovinky, Rovinky ku Novej Ľubovni, Pod hajské, Pri tehelni, Zapadlisko, Krivá medza, Brehy, Pajung

Miesto, Levočské vrchy:, 4 z 17

Rovné, Nad pánske lúky, Niže dediny, Kapustnice, Krivule, Široká roľa, Na úvoze, Flubarg, Medzi cestami, Baňa, Veľké lúky, Kotliny, Za Popradom, Talár, Dlužiny, Nad tehelňou, Pod Pustou horou, Priečky, Pod sosnami, Klín, Pod Vysokým lesom, Od Toryského mlyna, Do jasenu, Medzi vodami, Kunišof, Zadný jarok, Roveň, Nad cintorínom, Od Lomnického, Perglová, Hore dolinou, Kolemberg, Kozia hora, Od Bušovského, Pniakov háj, Za plotmi, Na zadok, Od Ihlanovej, Buchlica, Mláky, Nad družstevným dvorom, Močiare, Špenár, Do predného lesa, Na Žlabiny, Bystrý vrch, Hrbok, Nad sosnami, Priečky, Nad poľom, Bolingov, Zadné medze, Slatvina, Sadov, Na hore, Čoliská, Hombarg, Medzi lesmi, Lysá hora, Peklisko

Miesto, Levočské vrchy:, 5 z 17

Horanské, Dlhá dolina, Do uhliska, Pri cintoríne, Zákruta, Za vrchom, Glavová, Osiky, Kozinec, Grófsky les, Skalka, Stredný jarok, Od Ihlanoviec, Hlboké, Stredný vrch, Oráčiny, Na Bašmuščin laz, Koncom do jarku, Pociska, Rakovky, Rysia pasienka, Noviny, Nad Rovňami, Roviny, Barčkova, Stadliská, Brusník, Panský vrch, Lamane, Hradisko, Pri kameňolome, Pri obrázku, Pod cestou, Rovne pri moste, Vysoké medze, Jazerec, Pri kríži, Mokré pole, Smreč, Nad kúpeľmi, Pod stenou, Do striebornej, Dolinky, Gregová, Hloš, Hájik, Oráčiny, Družstevné lúky, Nad lamaním, Puhalovec, Hložina, Pod dubinou, Na Chlopek, Dlhé za dvorom, Košariská, Tassa, Hlina, Veľké lúky, Tesná dolina, Zadné oráčiny

Miesto, Levočské vrchy:, 6 z 17

Nad Kamennú studňu, Na liesku, Na potôčky, Pavlišov, Čeršľa, Zimná strana, Prasnice, Hlavisko, Pod Pavlišovom, Na Dlhé, Lesík, Pri družstevnom dvore, Bučkov lazík, Štvrťky, Mašlejky, Za roveň, Lamanec, Petrikovské, Pastva, Hora, Spálenica, Pod Jankovcom, Starý háj, Poľana, Čiapka, Medvedia, Spišská, Čertež, Koralove role, Ždiar, Pod Brezím, Prelahy, Lazy, Popod Pavlišov, Košariská, Zatrichovec, Toryská rúbaň, Rožtek, Hrby, Kochanov, Rúbane, Priehyba, Bialkov, Čeremľa, Za kútom, Pod lazmi, Berestov, Brutov, Brezie, Holubová, Pod Dubím, Repiská, Na hrbe, Hučavka, Čolba, Na gače, Černakovec, Lazurka, Kubovský kruh, Lanské

Miesto, Levočské vrchy:, 7 z 17

Žliabky, Smrečie, Chyžky, Lokšová, Dlhé pole, Hankovec, Terchová, Sypký vrch, Hlinik, Opálené, Čeremková, Nižné lúky, Na javorinku, Ku starému mlynu, Starý laz, Na dole, Dlhý jarok, Dole kríkmi, Siminská, Žľabina, Kantorské, Galová, Ferkova luka, Pasterník, Hlboké, Za horou, Podolinská dolina, Poprad, Rovinky, Vyšné Rovne, Za pasekou, Šingliarske, Hájny les, Na Doline, Pod Lazom, Zvernik, Lazy, Nad starým mlynom, Bedárske, Hanselgrud, Dlhá roľa, Úboč, Pod tromi kopcami, Patočiny, Mlynská cesta, Hanzlovo, Kapustnice, Hlboké údolie, Rusnáček, Suchá, Zakruty, Petkova, Kamenec, Predná hoľa, Chochol, Zlaté pole, Močidlá, Nad cintorínom, Prvá studnička, Mlynisko

Miesto, Levočské vrchy:, 8 z 17

Diviačia dolka, Krúžok, Dlhé stajne, Za cintorínom, Veterný chrbát, Ponad bučiny, Stádlisko, Psí chrbát, Červený obraz, Líščí vrch, Okruhla, Kapusnice, Pod lesom, Na horách, Tichá hora, Prikra, Esterovo pole, Kyselka, Na vrchu, Druhá studnička, Pri ohrade, Hanigovec, Levkovský chodník, Pod Sklenárom, Sedlo, Tichý kút, Belňa, Na chotári, Pod lesom, Ružbacká školka, Rovné, Ruskinovsky chrbát, Lazy, Za močiarom, Tvarožňanský kút, Kráľovská cesta, Stredné lúky, Toporčík, Heja, Predná úboč, Stodolisko, Krivá dolinka, Švablovka, Mokriny, Pod Geduľou, Chotárska dolka, Sosnie, Nad krížom, Za jablonkami, Nad Juranka, Vyšné Podhájske, Šajba, Do diery, Pod Dvorcami, Nad záhradami, Pusté pole, Javorova, Peklisko, Stredná roveň, Esternovo pole

Miesto, Levočské vrchy:, 9 z 17

Nad cintorínom, Špice, Hágy, Zajačí vrch, Petrova hora, Sihot, Trová Poľaň, Nad mostom, Pod cestou, Nad hlbokou dolinou, Na Jelení vrch, Ostra horka, Klin, Hámrik, Jelšiny, Kopanica, Zlatý vrch, Potok Halsengrud, Pred močiarom, Pod výhonom, Cigánsky chodník, Nad dvorom, Vlkovský chodník, Pod Grap, Tehelný kopec, Dlhý hon, Vysoký vrch, Pri mlyne, Jelení vrch, Pod Lesíkom, Zadná hoľa, Široké, Kamenáreň, Ľubický chodník, Predné Vysoké, Mokré lúky, Pod lesom, Sedliská, Lány, Liščie diery, Hájnik, Za kostolom, Nad stanicou, Na polianke, Nad cestou, Dubie, Nad úbočou, Pod Líškou, Konopiská, Niže mlyna, Za majerom, Lúčky, Pri žľabe, Pri Poprade, Grajnica, Racov dol, Oblysok i Lespedar I, Kamenec, Kolaď, Lysá poľana

Miesto, Levočské vrchy:, 10 z 17

Stovkovec, Nad farou, Letovisko, Nad dedinou, Na skale, Medzi mostami, Močiare, Pri kopanej ceste, Richtárska dolina, Za Líškou, Stredný hon, Pod Bukovou, Dlhé pole, Stašová, Za Popradom, Vlčanské zátoky, Kravia dolina, Lúčny vrch, Nad cestou, Na gačkách, Chabznák, Pod úbočou, Kruhy, Halkov breh, Nižné lúky, Pod horou, Nad košiarami, Na zapači, Hrastka, Ždiar, Na spaleni, Povrazy, Za záhradami, Buková, Pod Lesík, Dedinská voda, Na vlčí dol, Nad Hájnicou, Temný dol, Rozbroň, Pri seníku, Nová roveň, Sekanka, Šarvanec, Prašivá, Pod hájenkou, Za jarečkom, Líška, Žolnák, Nad teheľnou, Bucie, Lesný vrch, Rozhľadňa, Pod poľanou, Krivá breza, Na Lúku, Čílske, Chotarný vrch, Do hraba, Staré

Miesto, Levočské vrchy:, 11 z 17

Lovecký vrch, Siče, Pod kurínom, Od potôčkov, Sidorová, Jamy, Hradný vrch, Predné terče, Hniezdno, Stražanská cesta, Panská dolka, Medze, Dlhé pole, Za Jeruzalemským vrchom, Hony, Zadný lesík, Huby, Vyšná Roveň, Hniezdna polianka, Stedná úboč, Rozborník, Mokré luky, Pri ihlanovskej ceste, Pri Poprade, Pod medzou, Veľká lúka, Do mlyniská, Kamenec, Veľké terče, Kopaná cesta, Pod horou, Nad kížom, Jasova hora, Mlynisko, Pod modraňom, Kupeľný háj, Zadné hony, Košiare, Zadná úboč, Za dedinou, Za Hrastkou, Mydlo, Kotanovce, Predná úboč, Za tehelňou, Kobylková, Jasov, Nad mlynom, Pod teheľnou, Hliník, Nad traťou, Jurajova uboč, Pod Skalkou, Pri Ľubickom chotári, Poľana, Sobkov kút, Papercina, Pod žlabmi, Oproti kapustniciam, Peklisko

Miesto, Levočské vrchy:, 12 z 17

Farské pole, Uhliská, Kozí hrb, Dve lipy, Dolka, Nad záhradami, Za húšťou, Vtači vrch, Ostrý vrch, Brezinky, Dudkov hrb, Pomierky, Trmák, Lesný mlyn, Zakruta, Male polka, Vysoká medza, Kobylnica, Nad vysokou medzou, Nad žľabom, Močiare, Dlhý grúň, Smrečina, Krigov, Pod Hrastkou, Išpanská, Krčmička, Michalička, Na Polimbak, Zahora, Zákruta, Za kašperkom, Male pole, Za horou, Gajník, Medzi lesmi, Pod uličkou, Líščie diery, Nad Šoltýsovým potokom, Stredný diel, Včelín, Na mlyniska, Pretačok, Za jedle, Hrb, Nad lesíkom, Carinka, Konzýva, Dubkov, Bramencova, Germanovská lúka, Polomka, Klín, Chrbát, Pod Javorinkou, Prielohy, Roveň, Nad kostolom, Majerská pastva, Javorinky

Miesto, Levočské vrchy:, 13 z 17

Nad suchou lúkou, Pod lazíkmi, Svrčiny, Pri Húšti, Na vrch, Žákova záhrada, Pod kaštieľom, Nad hradom, Hužičková, Pod brezie, Veľké pole, Na zakopanej drahe, Grófsky les, Pod holou, Za hrb, Mokriny, Pod lesikom, Poľanky, Na hore, Beharovské, Petruška, Za Bartušom, Dvorské pole, Breziny, Ku čiernemu blatu, Jakubianka, Kapustnice, Nad brehom, Pod buček, Nad brezie, Nemcova dolka, Do rokyca, Pirc, Pod krčmou, Babia hora, Dolina, Peklo, Dolinka, Nad dedinou, Na rúbani, Pod Borsučiny, Laniky, Predné mláky, Lišková, Zadné mláky, Pod Poľanami, Na mláky, Vysoké medze, Dlhé na vrchu, Pod obrázkom, Uhlisko, Za žľabom, Tajch, Pod Líščím, Nad Velkou ubocou, Ždiar, Suchá hora, Lesík, Kúpelný vrch, Na kúty

Miesto, Levočské vrchy:, 14 z 17

OB Gehuľa, Hala, Olivová, Okrúhla, Zadná zákruta, Za Vrchom, Pod žliabkami, Štopark, Labancov dvor, Kery, Čekanov, Nad Latínom, Zimná studňa, Nad rampou, Na Javor, Svah nad Popradom, Pri Reisovom včelníku, Stará Hájnica, Helnerová, Šajby, Kotlíky, Klimova hora, Priehyby, Čuba, Pod hradenú studňu, Dolná Žľabová, Priesahiny, Úzka dolinka, Holý vŕšok, Murínová dolka, Jasviny, Okrúhla, Cemberová, Hušťák, Lány, Cigánsky les, Od Ľubického, Zadná Kovaľová, Ľubická pastva, Nižný vetrov, Prostredná zákruta, Predná Kovaľová, Nad dedinou, Vyšný vetrov, Klin, Do slanej vody, ZA jelšami, Kozí hrb, Rosomák, Pod ruskinovským chodníkom, Fecíková jama, Diely, Šlosárova, Kotly, Za lesnou cestou, Kobulinec, Knotova dolinka, Žliabky, Stredný Ždiar, Korytá

Miesto, Levočské vrchy:, 15 z 17

Piesky, Šadov, Zlatá studňa, Mervova chyžka, Borišanky, Tri kopce, Jasanová, Peklo, Zliabky, Furmanec, Pod krivou cestou, Do pniakov, Staré školy, Ruskinovský chodník, Nad siatou roľou, Smolejov les, Pod uhliskom, Murinová dolka, Nad výhonom, Harby, Vlčia stráň, Výhon, Zvonárka, Pri Busovskom, Ruská cesta, Vlčia dolinka, Gereziny, Pod zbojníckou lúkou, Ku džbačke, Hlavačová, Chotárný grúň, Pásíček, Pod Šibenikom, Barnahalec, Polimbark, Malý Latín, Trubačka, Úzke lúčky, Pod hradenú studäu, Do kadlup, Nad obrázkom, Jamy, Voláreň, Stredný hon, Špilberk, Predná zákruta, Nad Peklom, Lazy, Kolárov vrch, Jahodník, Marčulina, Breziny, Kozí chrbát, Stredné hony, Medvedia studňa, Kocačka, Pod hlinicou, Horný tankodrom, Sokolovňa, Za Kapustnicami

Miesto, Levočské vrchy:, 16 z 17

Zadná Kohútová, Zimná, Poľanka, Jankurova lúka, Vyšná poľana, Javorinka, Kíra, Zbojnica, Príloh, Poľovná, Na hlinu, Ku rezervoáru, Ostrá Hora, Na burg, Lieštiny, Stredné terče, Gezanky, Voláreň, Poľany, Cez horu, Breziny, Rurová, Polianka, Hušták, Brinky, Hôrka, Trombitová, Horná Žľabotová, Dúbrava, Búčie, Ľubický chrbát, Kaňova, Košariská, Bujačia lúka, Sosny, Vyšné záhonky, Helemanov, Líščie, Uhrinov, Žliabky, Roveň, Patria, Polanovce, Tábor, Kačky, Derešová, Široký kameň, Kúdele, Nad mlynom, Kamence, Kavera, Nad Hrhovskou cestou, Pod šibeň, Bonúska, Strana, Dvorčanka, Predná úboč, Poza horu, Marianska Poľana, Dolina

Miesto, Levočské vrchy:, 17 z 17

Hrachová, Jazyk, Za horou, Pod úbočou, Uhliská, Peterka, Ostrolanka, Pod Javorinkou, Bicír, Pálenica, Za vrškom, Koncom hory, Romančiná, Nad Hrohovskou horou, Holý vrch, Do hory, Do šlichty, Predná Kohútová, Baňa, Zlatná, Za jasenami, Kráľovec, Košarova, Pamučiná, Nad dubie, Grófčinná, Knotova, Siata roľa, Nad krčmou, Vtáčí vrch, Stará Kežmarská cesta, Rurová, Dolky, Skalica, Na závadskom chodníku, Zadná úboč, Pod závozy, Pod skalicou, Marianska hora, Mackov

Podobné, Levočské vrchy:

1495x turistika, 1085x miesto, 125x orientačný bod, 73x prístrešok, altánok, 67x poľovnícky posed, 43x turistické informácie, 21x orientačná mapa, 19x ohnisko, 16x strom, 14x studňa, 13x miesto na piknik, 12x chranený strom, 7x atrakcia
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Levočské vrchy

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://levocske-vrchy.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.