Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Levočské vrchy » turistika » miesto

Miesto, Levočské vrchy

Miesto v Levočské vrchy

V Levočské vrchy sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Levočské vrchy:, 1 z 17

Za Michalikom, Fedorkin jarok, Voliarňa, Javorina, Pred hostincom, Machalovce, Zavalisko, Pri Kováčovej vile, Hajduk, Pieskovište, Dolinky, Malé lúky, Za múrmi, Kapustnice, Cigánska osada, Hlina, Za ihriskom, Hrb, Kobeľ, Do Durstu, Kúty, Kostolná, Nový dvor, Kamenný vrch, Kapustnice, Kolačkovianka, Holý vrch, Brezová, Agrodružstvo Studenec, Hovadlovec, Pod bučkom, Kapustnice, Pri stanici, Korytne, Hurka, Sviňača, Jurske, Mittelruck, Pri dolinskom moste, Durst, Ľubické Kúpele, Dvorce, Kamenec, Zlatné, Pod kríkmi, Pod hájkom, Sosna, Hrb, Košarisko, Jazierka, Pod skalkou, Gelharová, Nad Hančovou, jaškovec, Rovianky, Kráľovec, Na vrchu Štvrtského, Domková, Pred skalkou, Pod Rakovou

Miesto, Levočské vrchy:, 2 z 17

Požiarovec, Šliamov, Pod Domkovou, Kopanč, Krátka, Upravovňa vody, Pod Hradiskom, Koncom do jablonky, Mestské hory, Spálenisko, Baralovec, Zadný dupec, Dieliky, Nižné krivé, Bielidla, Uhoľné pole, Bogrozka, Dubina, Čenčice, Chrasť, Pod stránkou, Malé pole, Nad Jánovcami, Predný dupec, Kliníky, Kotlisko, Pekman, Ostrá hora, Cez hrb stredné, Nemecký vrch, Bielidlá, Cez hrb nižné, Kratiny, Cez dolku, Za baštami, Hlinisko, Pod kostolom, Nemecká hora, Pod hradskou lúkou, Kamenný lom, Krivda, Pod chrasťou, Hlusek, Roveň, Krížová hora, Na tehelni, Bogrožka, Prílohy, Krúžky, Zubrica, Líščie diery, Za hrušky, Vrchy, Stredné hony, Blatné pole, Dlhá za dvorom, Pod úvoz, Kapustnice, Peklisko, Ruská puť

Miesto, Levočské vrchy:, 3 z 17

Kamenec, Jablonov, Rožkovce, Kopanice, Špičná chrasť, Nad židovským cintorínom, Okrúhla hôrka, Na Draveckú horu, Hlboká dolka, Pod hajské, Blchy, Kyjaň, Nad pánske lúky, Nad z moček, Široká roľa, Pod čiernou dolinou, Burimborka, Štvorcový lesík, Šibeničná hora, Pod Suchým lesom, Pri kláštorskom, Losy, Pod stĺpom, Pri čenčickom kostolíku, Cez lúčky, Pri kamenárni, Kruh, Za krížom, Lazy, Pod Šibeničnou horou, Pod úbočou, Hrby, Na úvoze, Prostredný vrch, Nad skalkou, Pod gelondrami, Pod Kalvinovkou, Kromlov, Pod kostolom, Na Myšiu hôrku, Ku šmýkancu, Klín, Na pastinek, Štvrtský lesík, Ku Majerníku, Koncom do jarku, Nad mlynom, Dilongy, Pod Rancom, Niže dediny, Nad potočkom, Ležisko, Gajník, Komrov, Veľké lúky, Od hniezdneho potoka, Na potôčky, Peklisko, Kopaniny, Na zadok

Miesto, Levočské vrchy:, 4 z 17

Za Popradom, Na Žlabiny, Rovinky, Pod Pustou horou, Dlužiny, Na kláštorské, Krivá medza, Za Hombarg, Horanské, Stadliská, Do predného lesa, Rovné, Zapadlisko, Roveň, Rovinky ku Novej Ľubovni, Krivule, Za vrchom, Kunišof, Močiare, Zadné medze, Čoliská, Hore dolinou, Do uhliska, Nad kostolom, Skalka, Buchlica, Flubarg, Lamane, Pajung, Kozinec, Baňa, Nad tehelňou, Pri tehelni, Perglová, Talár, Dlhá dolina, Hradisko, Medzi cestami, Kapustnice, Barčkova, Glavová, Na hore, Kotliny, Brehy, Grófsky les, Brusník, Do jasenu, Na Bašmuščin laz, Hlboké, Oráčiny, Stredný vrch, Nad družstevným dvorom, Do striebornej, Pri kameňolome, Kolemberg, Bystrý vrch, Lamanec, Priečky, Hrbok, Sadov

Miesto, Levočské vrchy:, 5 z 17

Jazerec, Tassa, Špenár, Noviny, Mláky, Od Ihlanoviec, Kozia hora, Pniakov háj, Osiky, Od Toryského mlyna, Pod Vysokým lesom, Panský vrch, Nad cintorínom, Rysia pasienka, Medzi vodami, Stredný jarok, Nad lamaním, Veľké lúky, Zákruta, Pociska, Hombarg, Pod Pavlišovom, Pastva, Nad sosnami, Nad Kamennú studňu, Od Ihlanovej, Pod sosnami, Zadný jarok, Medzi lesmi, Mašlejky, Lysá hora, Od Bušovského, Pavlišov, Bolingov, Dlhé za dvorom, Priečky, Nad Rovňami, Roviny, Slatvina, Rakovky, Pri cintoríne, Za plotmi, Od Lomnického, Nad poľom, Chyžky, Vysoké medze, Čolba, Lanské, Rovne pri moste, Pod stenou, Holubová, Popod Pavlišov, Pod Brezím, Čiapka, Priehyba, Pri obrázku, Zatrichovec, Košariská, Na liesku, Bialkov

Miesto, Levočské vrchy:, 6 z 17

Hloš, Pri kríži, Na hrbe, Na Chlopek, Smreč, Smrečie, Hučavka, Rúbane, Nad kúpeľmi, Berestov, Prelahy, Hrby, Brutov, Pod dubinou, Čertež, Repiská, Pod Jankovcom, Družstevné lúky, Za kútom, Hájik, Pod Dubím, Brezie, Poľana, Spálenica, Pod cestou, Žliabky, Hložina, Mokré pole, Spišská, Toryská rúbaň, Černakovec, Bučkov lazík, Košariská, Puhalovec, Čeremľa, Kochanov, Pod lazmi, Medvedia, Čeršľa, Hlina, Lazurka, Oráčiny, Štvrťky, Ždiar, Starý háj, Tesná dolina, Rožtek, Zadné oráčiny, Lazy, Dolinky, Koralove role, Gregová, Zlatý vrch, Patočiny, Zajačí vrch, Galová, Tichá hora, Petrikovské, Lazy, Dlhé pole

Miesto, Levočské vrchy:, 7 z 17

Starý laz, Pod Grap, Rovinky, Chochol, Šingliarske, Dole kríkmi, Pod Lazom, Prasnice, Stredná roveň, Na Dlhé, Stredné lúky, Esterovo pole, Nad dvorom, Ružbacká školka, Na Doline, Líščí vrch, Kopanica, Druhá studnička, Na javorinku, Zvernik, Trová Poľaň, Nižné lúky, Zimná strana, Vyšné Rovne, Rovné, Pod lesom, Lokšová, Čeremková, Okruhla, Pri družstevnom dvore, Hankovec, Zlaté pole, Predná úboč, Terchová, Bedárske, Za roveň, Hájny les, Nad hlbokou dolinou, Vysoký vrch, Hora, Za horou, Dlhá roľa, Opálené, Nad starým mlynom, Diviačia dolka, Suchá, Podolinská dolina, Hlinik, Kantorské, Hanselgrud, Dlhý jarok, Na vrchu, Hlboké, Nad cintorínom, Pri mlyne, Na dole, Prvá studnička, Žľabina, Ferkova luka, Sypký vrch

Miesto, Levočské vrchy:, 8 z 17

Ku starému mlynu, Pasterník, Hlavisko, Vyšné Podhájske, Na horách, Za pasekou, Poprad, Dlhé stajne, Siminská, Klin, Ponad bučiny, Lesík, Lysá poľana, Temný dol, Rozbroň, Za jablonkami, Hniezdna polianka, Stedná úboč, Peklisko, Na Lúku, Od potôčkov, Rozborník, Do mlyniská, Nad krížom, Za majerom, Hlboké údolie, Hniezdno, Buková, Poľana, Mlynisko, Pod modraňom, Červený obraz, Kupeľný háj, Zadné hony, Košiare, Lovecký vrch, Za jarečkom, Ostra horka, Zadná úboč, Kubovský kruh, Pod Lesíkom, Nová roveň, Široké, Siče, Hanzlovo, Hrastka, Stašová, Močidlá, Staré, Povrazy, Konopiská, Kravia dolina, Predné Vysoké, Nad teheľnou, Pod Lesík, Nad cintorínom, Potok Halsengrud, Kamenec, Panská dolka, Hanigovec

Miesto, Levočské vrchy:, 9 z 17

Lazy, Na Jelení vrch, Heja, Mokré lúky, Prikra, Letovisko, Za Líškou, Sosnie, Lúčny vrch, Pred močiarom, Oblysok i Lespedar I, Racov dol, Lúčky, Nad úbočou, Petrova hora, Kobylková, Pod úbočou, Nad košiarami, Na gače, Sobkov kút, Huby, Na zapači, Grajnica, Javorova, Pod hájenkou, Zakruty, Mlynisko, Petkova, Dedinská voda, Žolnák, Za záhradami, Vlčanské zátoky, Na gačkách, Šarvanec, Do diery, Sihot, Šajba, Halkov breh, Prašivá, Kolaď, Dubie, Pod teheľnou, Pod Líškou, Lány, Za Hrastkou, Veľká lúka, Nad mlynom, Hámrik, Za Popradom, Esternovo pole, Chotarný vrch, Jelení vrch, Toporčík, Pod horou, Za močiarom, Pod medzou, Vyšná Roveň, Chabznák, Líška, Hony

Miesto, Levočské vrchy:, 10 z 17

Nad Juranka, Krivá breza, Tehelný kopec, Úboč, Stodolisko, Pod Bukovou, Na skale, Pod kurínom, Sidorová, Predná úboč, Kotanovce, Kopaná cesta, Liščie diery, Belňa, Sedlo, Stovkovec, Ždiar, Bucie, Na vlčí dol, Za kostolom, Mlynská cesta, Nemcova dolka, Pod Borsučiny, Veľké terče, Dlhé pole, Hliník, Levkovský chodník, Nad dedinou, Pod Hrastkou, Kráľovská cesta, Smrečina, Vlkovský chodník, Pod lesom, Mydlo, Pod kaštieľom, Pod cestou, Pod žlabmi, Kozí hrb, Pri ihlanovskej ceste, Pri Poprade, Za tehelňou, Vysoké medze, Za dedinou, Petruška, Nad záhradami, Do hraba, Trmák, Na chotári, Richtárska dolina, Za jedle, Predné terče, Špice, Mokriny, Predná hoľa, Bramencova, Krúžok, Oproti kapustniciam, Chotárska dolka, Jelšiny, Michalička

Miesto, Levočské vrchy:, 11 z 17

Kyselka, Rusnáček, Lišková, Pod Skalkou, Pod lesom, Pod obrázkom, Pod Líščím, Kamenec, Medze, Močiare, Pod poľanou, Ruskinovsky chrbát, Za cintorínom, Pirc, Jasov, Nad Hájnicou, Stádlisko, Grófsky les, Nad cestou, Jasova hora, Nad hradom, Jamy, Ku čiernemu blatu, Kobylnica, Stražanská cesta, Na mlyniska, Nad vysokou medzou, Kamenec, Vtači vrch, Vysoká medza, Nad farou, Jurajova uboč, Dlhé pole, Nad traťou, Pod horou, Hradný vrch, Krivá dolinka, Kapustnice, Pusté pole, Pri ohrade, Nad cestou, Pod Geduľou, Zadný lesík, Laniky, Nad žľabom, Nad mostom, Babia hora, Pod krčmou, Dlhý hon, Cigánsky chodník, Nad stanicou, Za Jeruzalemským vrchom, Pod Javorinkou, Pod Sklenárom, Kapustnice, Kruhy, Hágy, Carinka, Švablovka, Čílske

Miesto, Levočské vrchy:, 12 z 17

Stredný hon, Jakubianka, Na polianke, Pri Ľubickom chotári, Hájnik, Lesný vrch, Veterný chrbát, Na mláky, Tichý kút, Pod Dvorcami, Tvarožňanský kút, Sedliská, Kapusnice, Pri Poprade, Psí chrbát, Beharovské, Išpanská, Pod buček, Mokré luky, Na rúbani, Sekanka, Pod výhonom, Na spaleni, Pod tromi kopcami, Medzi mostami, Nad brehom, Konzýva, Za žľabom, Nad dedinou, Pod lazíkmi, Pri žľabe, Hlavačová, Nad Velkou ubocou, Kery, Niže mlyna, Za hrb, Uhliská, Kamence, Nad kostolom, Breziny, Dolina, Pri Húšti, Stredný diel, Predné mláky, Za horou, Male polka, Zahora, Pri kopanej ceste, Hrb, Nad kížom, Močiare, Nad obrázkom, Gereziny, Za Bartušom, Roveň, Nižné lúky, Pod Poľanami, Hužičková, Lesný mlyn, Male pole

Miesto, Levočské vrchy:, 13 z 17

Svrčiny, Farské pole, Na vrch, Pod lesikom, Za kašperkom, Peklo, Za lesnou cestou, Dubkov, Klimova hora, Líščie, Do rokyca, Včelín, Pod holou, Polianka, Šadov, Na hore, Na burg, Hala, Suchá hora, Roveň, Peklisko, Cez horu, Zákruta, Medzi lesmi, Pretačok, Gajník, Ľubický chodník, Pod uličkou, Na zakopanej drahe, Uhlisko, Germanovská lúka, Líščie diery, Mokriny, Ždiar, Krčmička, Brezinky, Krigov, Dvorské pole, Poľanky, Nad suchou lúkou, Klín, Dolinka, Pri seníku, ZA jelšami, Zakruta, Ostrý vrch, Lesík, Nad lesíkom, Tajch, Dudkov hrb, Nad brezie, Kobulinec, Za Kapustnicami, Svah nad Popradom, Nad záhradami, Dve lipy, Breziny, Pod brezie, Majerská pastva, Dlhý grúň

Miesto, Levočské vrchy:, 14 z 17

Za húšťou, Žákova záhrada, Nad Šoltýsovým potokom, Zadné mláky, Nad dedinou, Pomierky, Na Polimbak, Dlhé na vrchu, Rozhľadňa, Dolka, Javorinky, Kamenáreň, Prielohy, Polomka, Zadná hoľa, Na hlinu, Okrúhla, Papercina, Dolu malinu, Šlosárova, Priehyby, Zadná zákruta, Pod závozy, Jankurova lúka, Zimná, Sokolovňa, Ostrá Hora, Prostredná zákruta, Úzka dolinka, Ľubický chrbát, Horný tankodrom, Trávna cesta, Malý Latín, Murínová dolka, Korytá, Bukovina, Zbojnica, Na kúty, Pod uhliskom, Bicír, Bujačia lúka, Lazy, Stredný Ždiar, Pavľany, Borišanky, Furmanec, Kúpelný vrch, Kolárov vrch, Hušťák, Nad Peklom, Vyšná poľana, Kocačka, Šajby, Plané hrbky, Za pasekou, Pod ruskinovským chodníkom, Okrúhla, Kačky, Dolina, Holý vŕšok

Miesto, Levočské vrchy:, 15 z 17

Labdanka, Lenisko, Derešová, Barnahalec, Nad krčmou, Hrachová, Kotlíky, Plaščova, Pásíček, Veľké pole, Pri sosne, Murinová dolka, Od Ľubického, Knotova dolinka, Hušták, Búčie, Stredný hon, Nad Latínom, Peklo, Ľubická pastva, Za jasenami, Labancov dvor, Tri kopce, Tábor, Vlčia stráň, Zadná Kohútová, Priesahiny, Čuba, Kozí chrbát, Háj, Helnerová, Gezanky, Smolejov les, Olivová, Dolky, Nad šibeň, Kotly, Klin, Nad mlynom, Chotárný grúň, Horná Žľabotová, Široký kameň, Do kadlup, Polimbark, Ku džbačke, Lieštiny, Zimná studňa, Chrbát, Pod úbočou, Stará Hájnica, Roveň, Diely, Zlatá studňa, Do pniakov, Jasanová, Patria, Trombitová, Poľany, Kúdele, Solisko

Miesto, Levočské vrchy:, 16 z 17

Nad siatou roľou, Uhrinov, Rurová, Za Vrchom, Nad rampou, Košariská, Pod žliabkami, Hlavisko, Sosny, Na Javor, Nad výhonom, Cemberová, Nad majerom, Zliabky, Za jarkom, Dolná Žľabová, Vtáčí vrch, Špilberk, Cigánsky les, Skalica, Zadná Kovaľová, Duhanova, Trubačka, Predná zákruta, Voláreň, Harby, Kavera, Pod Šibenikom, Marčulina, Medvedia studňa, Pod hlinicou, Pod šibeň, Javorinka, Štopark, Polanovce, Stredné terče, Voláreň, Breziny, Dúbrava, Kaňova, OB Gehuľa, Pri Reisovom včelníku, Do slanej vody, Rosomák, Pod skalicou, Predná Kovaľová, Zvonárka, Všivavá dolka, Ku rezervoáru, Stráň, Krčah, Lieskovec, Pod krivou cestou, Ruskinovský chodník, Pri Busovskom, Pod zbojníckou lúkou, Mervova chyžka, Vlčia dolinka, Fecíková jama, Piesky

Miesto, Levočské vrchy:, 17 z 17

Poľovná, Staré školy, Žliabky, Brinky, Vinica, Prostredné, Baňa, Peterka, Uhliská, Kíra, Jahodník, Kamenná dolka, Stredné hony, Uterka, Predná úboč, Nižný háj, Ždiar, Fleismanka, Jama, Bukovec, Kozí hrb, Jazyk, Bonúska, Nad Hrhovskou cestou, Hôrka, Úzke lúčky, Vyšný vetrov, Strana, Ostrolanka, Do šlichty, Baranie rohy, Poza horu, Čekanov, Ruská cesta, Spálený les, Pred kocúrovou, Pod dubom, Pálenica, Dvorčanka, Za horou

Podobné, Levočské vrchy:

1501x turistika, 1085x miesto, 125x orientačný bod, 74x prístrešok, altánok, 68x poľovnícky posed, 43x turistické informácie, 21x orientačná mapa, 20x strom, 19x ohnisko, 14x studňa, 13x miesto na piknik, 12x chranený strom, 7x atrakcia
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Levočské vrchy

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://levocske-vrchy.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.